Filozofia i duchowość

 

 

                       

    Dlaczego filozofia i duchowość ?

W postmodernistycznym świecie, filozofia znajduje się w dziwnej sprzeczności: z jednej strony odpowiada na oczywiste wewnętrzne wezwanie od szerokiego grona, które poszukuje wytycznych w naszym chaotycznym świecie. Z drugiej strony, istnieje ona w instytucjach w formie technicznej tak trudno dostępnej, że tylko nieliczni uczeni i specjaliści mogą ja docenić. Powiązanie między dwoma punktami nie jest dokonane i pozostaje do zrobienia. Istnieje most do zbudowania, który narzuca pewne wymagania na obie strony. Początkujący musi zaakceptować trudności w swych poszukiwaniach, bez rezygnacji. Filozofia uniwersytecka musi wyjść ze swojego getta, przystosować się do swojej publiki i z pokorą wyrażać się dostępniejszym językiem. Oficjalna filozofia cierpi również z powodu wąskiego kręgu odniesienia. Istnieją piękne teksty, które zasługują na przeczytanie i pierwszorzędni autorzy poza kanoniczną listą oficjalnych filozofów. Odwrotnie klasycy mogą też być od nowa odkryci w inny sposób.

Krótko mówiąc, nasz plac budowy został otwarty. Naszym celem jest dostarczenie niezbędnych elementów kultury do zrozumienia złożoności naszego świata, bez zbyt akademickiego podejścia i bezmyślnego wkuwania. Potrzeba zrozumienia zasługuje na prawidłowe pielęgnowanie, bez konieczności oferowania mu surowego lub niestrawnego jedzenia. Musimy wiedzieć, jak zachować inteligentną wnikliwość, ale jednocześnie nie zapominać o filozofii w zakresie globalnej i żywej kultury. Słowo filozof musi powrócić w swym pełnym znaczeniu - ten który miłuje mądrość, co jest zreszta synonimem duchowości.

- lista tekstów filozoficznych, artykułów, dodatkowych dokumentów i opracowań książek. - Forum na temat przemiany świadomości. - Krótkie wiadomości, linki filozoficzne. - Pojęcia z przygotowaniami. Metodologia filozofii: rozprawka, komentarz, badania, ćwiczenia i zadania poprawione. Ćwiczenia pióro w ręku. - Eseje dotyczące kina, prace literackie związane z tematyką programu. Artykuły wnoszące wkład w temat. Kilka humorystycznych stron. Rubryka mądrość opowieści. Odsłona historyczna. Zakończenie z mrugnięciem oka na gitara klasyczna.

Le manifeste du site philosophie et spiritualité.

Vous pouvez augmenter la taille des caractères de votre navigateur (CTRL + molette).  Merci de votre intérêt : 195.000 visites par mois, en moyenne 3000 visites par jour.                                   :

       Sur le site spiritualité et philosophie, vous trouverez :

- Des leçons de philosophie , formant un cours très complet couvrant les classes de terminale et les études supérieures.  L'index thématique permet de parcourir  les leçons en totalité. Les livres papiers.

Loading

- Une liste de textes philosophiques, des articles, des documents complémentaires et des études d'œuvres.  - Un forum sur la transformation de la conscience. - Des nouvelles brèves, des liens philosophiques.

- Les notions avec préparations. La méthodologie de la philosophie : dissertation, commentaire, recherches, exercices et corrigés. Des exercices pour la conscience et des exercices plume en main.

- Des essais sur le cinéma, sur des œuvres littéraires en rapport avec les thèmes du programme. Des articles de contribution. Quelques pages d'humour. Une rubrique sagesse des contes. Un tableau historique. Pour finir un clin d'œil sur la guitare classique.

Remerciements à tous ceux qui ont travaillé  pour le site. 

Aux professeurs et aux étudiants:
Le site n'est pas personnel, il vous appartient. Vous pouvez ajouter des textes.


Nous cherchons des bénévoles pour la traduction
anglaise, espagnole, suédoise, allemande, portugaise et russe de pages du site.
 

Accès à la liste de leçons     Accès aux textes philosophiques       Envoi de DVDROM    Téléchargement des dossiers de leçon    Demande de corrigés  Livre d'or de philosophie et spiritualité   Informations et remerciements

         liste leçons,   textes philosophiques,   clé USB,    téléchargement, corrigés,     livre d'or,    info                         


:
philosophie.spiritualite@gmail.com