Filosofi och Andlighet         

 

Lektion 1   Vår bild av filosofen

Lesson 2 Different Faces of Philosophy

Lesson 3 Philosophy as an Art of Thinking

Lesson 4 The obscure Object of Desire

Lesson 5 Mastering and Satisfying Desires

Lesson 6 On the Experience of Passion

Lesson 7 The Different Forms of Illusion

Lesson 8 Conscious Existence

Lesson 10 The Nature of the Conscious Subject

Senaste lektionerna

90. Culture, Sous-Culture, Contre-Culture

91. La Conscience et l´Observation

92. Le virtuel et le réel

93. L´Observation

94.L´Interprétation

95. Ecriture du moi, écriture du soi

Une étude sur le rire de Bergson

 

Economie

Croissance, développement et changement social

Forum

La Transformation de la Conscience

Travaux d´élèves

La représentation des mythes dans l´oeuvre de Wagner

Cosmologie de l´Inde et de l´Occident

L´Utopie et  l´Imaginaire

La Censure et ses Formes

L´Encyclopédie et son projet

Poèmes de Romain Cadilhon

 

Pédagogie

Documents

Pages des professeurs de philosophie

Nouveau programme TL

Noveau programme TES

Nouveau programme TS

Repères philosophiques

      Välkomna Allesammans till

                  

 

philosophie-spiritualite.com

Varför filosofi och andlighet?

Den här sajten är en översättning av den franska sajten Philosophie et Spiritualité, en sajt skriven av en lärare i filosofi för sina elever.  Syftet med denna sajt är alltså först och främst att hjälpa dessa elever i ett lyceum i den lilla staden Mont-de-Marsan i syd-västra Frankrike att förbereda le Baccalauréat, fransmännens Studentexamen.  Franska ungdomar på gymnasiet läser filosofi under ett år, fyra timmar i veckan om de är Naturvetare och åtta timmar om de är Humanister.  Således finner ni här en grundkurs in filosofi såsom det lärs ut i Frankrike.  Eftersom Sverige inte följer samma tradition som Frankrike, men eftersom det tycks bli allt större efterfrågan i Sverige på "kontinental" filosofi, så skulle det vara bra om den här sajten - en av det bättre i sitt slag - översattes till svenska.  Så här presenterar Serge Carfantan, lärare in Terminale Littéraire in Lycée Victor Duruy,  denna sajt:

Om filosofi ibland har uppfattats som ett rent västerländskt fenomen så kommer vi här att följa en annan väg, en som tar oss från Grekland till Indien via Europa och tillbaka.  Det har varit vår önskan att till filosofins klassiska referensmaterial lägga till nya texter om  levande andlighet förr och nu.

Vi kommer att behandla filosofin varken som något skolaktigt  eller som något rent intellektuellt, utan som ett levande och globalt kulturfenomen.  Vi vill återge ordet filosof dess fulla mening: den som älskar visheten, vilket är ett annat ord för andlighet.

Nya horizonter

Således ämnar vi läsa om Baccalauréat kursen in filosofi i ett helt nytt ljus och inbjuder våra läsare att göra detsamma.

Nya spår

Vi vill också dra studerande, forskare och lärares uppmärksamhet till en i filosofin helt förnyad problematik.

Kom till vårt Forum

Vi ger er möjlighet att uttrycka era åsikter på denna sajt.  Gör det!

På sajten Philosophie et Spiritualité finner ni:

- en komplett kurs i filosofi för alla linjer i Terminale som även förbereder för högre studier i filosofi.

- en kurs i ekonomi av Sébastien Octeau

- ett tematiskt index

- en virtuell kursbok och elevarbeten som visar hur långt vår klass har kommit i kursen

- en kort översikt på varje begrepp

- allt som rör filosofins metodologi:  hur du skriver en uppsats, kommenterar en text, samt andra efterforskningar och övningar.

- uppsatser om filmer som berör teman in kursen

- uppsatser om litterära verk som berör teman i kursen

- arbeten som berör självkunskap, medvetande och kropp, Närvarande och Vakenhet osv...

- övningar för medvetandet och övningar i hur du ska ta anteckningar, analysera begrepp osv...

- lite humor, dock med en filosofisk kommentar

- en sektion om sagornas visdom, också med  filosofisk kommentar

- lite om klassik gitarr

Ett Tack till alla ni som har jobbat med lektioner och annat material på denna sajt.

 

                                      Några ord från våra besökare   Gästboken

                                                     Skriv till oss

                         philosophie-spiritualite.com

 

Hjälp!  Som Du ser så är bara en liten del av sajten översatt till svenska.  Således finner Du en del lektioner på engelska och de mesta på franska.  Vi söker frivilliga översättare som hjälper oss att översätta lektioner m.m. till svenska.  Om Du har lust att översätta en lektion eller känner någon som vill göra det så skriv.  Det skulle passa en student eller lärare i filosofi som intresserar sig för filosofi på kontinenten, eller en student i franska road av filosofi.  Påpeka gärna språkfel i de översättningar som finns, ingen av oss här har svenska som arbetsspråk.

Denna sida har översatts av Catarina Lamm